Kwaligeit

Het programma KwaliGeit is een keten-kwaliteitszorgsysteem van de Nederlandse Geitenzuivel Organisatie (NGZO). Het is een door de inzamelaars en verwerkers van geitenmelk opgezet privaatrechtelijke erkenningsregeling voor de melkgeitenhouderij.
Het programma is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met LTO Melkgeitenhouderij. Bij de totstandkoming is ook rekening gehouden met de eisen vanuit de Europese hygiĆ«neverordeningen met betrekking tot levensmiddelen die voor melkgeitenhouders van toepassing zijn (Verordeningen (EG) Nr. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 882/2004 en 854/2004).

De criteria en de bijbehorende normen zijn opgenomen in het Handboek KwaliGeit.
In het handboek wordt de inhoud van het volledige borgingsprogramma weergegeven.

Het handboek bestaat uit de volgende modules:

1.    Bedrijf
2.    Diergeneesmiddelen
3.    Diergezondheid en -welzijn
4.    Voer en water
5.    Melkwinning en koeling
6.    Werkwijze Qlip
7.    BGA Hollandse Geitenkaas (optioneel)

Beoordeling en certificering

NGZO heeft Qlip opdracht gegeven om te bewaken of melkgeitenhouders de normen naleven die zijn vastgelegd in het handboek. In hoofdstuk 6 van het handboek staat de werkwijze van Qlip met betrekking tot beoordelen en certificeren weergegeven.

Qlip is voor deze activiteiten geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17020 (RvA reg.nr. I121).

I&R registratie (Nederlandse Melkgeitenhouders)

Voor informatie en voorwaarde ten aanzien van de I&R registratie zie: https://www.rvo.nl/onderwerpen/identificatie-en-registratie-dieren/schapen-en-geiten-melden

Herkomst voer

Herkomst voer. Het voer voor de geiten dat is geleverd door productie- en/of handelsbedrijven, is afkomstig van een door NGZO erkend kwaliteitssysteem voor diervoerderleveranciers: De voerleverancier beschikt over het GMP+ FSA (voedselveiligheid) certificaat. Daarnaast zijn in het protocol onder module 4 eisen opgenomen teen aanzien van de aansprakelijkheid van veevoerbedrijven. Bedrijven met een adequate aansprakelijkheidsverzekering zijn te vinden op de volgende lijst: witte lijst diervoederbedrijven

Aanbieders CL programma

Het Platform Melkgeitenhouderij heeft per 1-7-2022 twee organisaties goedgekeurd als aanbieder van een CL programma:

  • Nederlandse Schapen- en geitenfokkers Organisatie (NSFO), Postbus 160, 5300 AD Zaltbommel
  • Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) BV, Arnsbergstraat 7, 7418 EZ Deventer

Documenten

Het KwaliGeit protocol en de relevante documenten zijn hieronder te downloaden.