Home

Welkom bij de Nederlandse GeitenZuivel Organisatie (NGZO).

NGZO is de brancheorganisatie voor de in Nederland gevestigde inzamelaars en verwerkers van geitenmelk. 
Wij behartigen de belangen van onze leden met de nadruk op de volgende kerntaken: crisismanagement, woordvoering, lobby en kwaliteitsborging.

De Nederlandse zuivelsector staat garant voor kwaliteitsproducten en de Nederlandse geitensector is voor een belangrijk deel afhankelijk van de export van haar geitenmelk en de daaruit vervaardigde zuivelproducten. Het is daarom ook van groot belang om in ieder geval op basis van gedegen kwaliteitszorg te zorgen dat deze concurrentiepositie in de export ook voor de lange termijn is gewaarborgd. In nauwe samenwerking met LTO Melkgeitenhouderij is door de Nederlandse geitenzuivelondermingen (particulier en co√∂peratief) het kwaliteitszorgsysteem KwaliGeit ingesteld. Met Kwaligeit loopt Nederland voorop in de zorg om kwalitatief hoogwaardige geitenmelk en geitenhouderij. Voedselveiligheid, diergezondheid, welzijn en imago vormen de sleutelwoorden voor een gezond en duurzaam toekomstperspectief voor de Nederlandse geitensector.

De negentien NGZO-leden vertegenwoordigen meer dan 95% van de geitenmelkstroom in Nederland.